Đặt lịch khám

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể phục vụ Quý khách được tốt nhất.

“Chirosport là trị liệu không thể thiếu cho Golfer” – Golfer Jason Nguyễn

Anh Jason Nguyễn - Giám đốc Marketing của Trung tâm phát triển Golf Vietnam VN Centre chia sẻ: “Golf vừa là đam mê vừa là công việc của tôi”.

Hành trình giải cứu khối “mai rùa” cho bé gái 12 tuổi

“Con gái tôi năm nay 12 tuổi, cháu rất tự ti về ngoại hình của mình, thường xuyên khóc và đòi nghỉ học khi bị bạn trêu là lưng rùa khiến vợ chồng tôi rất xót xa” - Chị Dung (Mẹ bé Diệu Linh) tâm sự.

“Ngừng cơn đau – Cứu cột sống” – Dự án từ thiện dành riêng cho bệnh nhân xương khớp

Dự án nhân văn được tổ chức bởi Dr. Allen Chiropractic - Hội đồng bác sĩ cột sống Hoa Kỳ cùng các nghệ sĩ điều trị thành công tại đây.Mang sứ mệnh “giải cứu cột sống”, mở ra cánh cửa hy vọng để người bệnh viết tiếp những trang mới của cuộc đời.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình thoát khỏi cơn đau cấp tính sau do chơi Golf chỉ sau 1 buổi Chirosport

Ngay sau nắn chỉnh cột sống buổi đầu tiên, anh Bình đã rất hào hứng với hiệu quả mang lại: “Không ngờ là giảm đau nhanh đến như vậy, anh cảm tưởng như mình chưa từng bị chấn thương vậy”.

Understanding Numbness of Limbs: Causes and Treatment

Numbness of limbs is a common condition that affects many people. It is characterized by a tingling sensation or a loss of sensation in the affected limb. Numbness can occur in any part of the body, but it is most commonly experienced in the hands, arms, feet, and legs. In this article, we will discuss […]

Tennis Elbow: Causes, Diagnosis, and Treatment Options

Tennis elbow, also known as lateral epicondylitis, is a common condition that affects the tendons and muscles on the outside of the elbow. This condition can be caused by a variety of factors, including sports activities such as tennis and golf, weightlifting, and repetitive motions at work. In this article, we will discuss the causes, […]

Radial Tunnel Syndrome vs. Tennis Elbow: Understanding the Differences

Radial tunnel syndrome and tennis elbow are two conditions that can cause pain and discomfort in the elbow and forearm. While both conditions share some similarities, there are key differences in their causes, symptoms, and treatments. In this article, we will explore the differences between radial tunnel syndrome and tennis elbow, as well as provide […]

Tennis Elbow Braces and Supports: A Comprehensive Guide

Tennis elbow, also known as lateral epicondylitis, is a painful condition that affects the outer side of the elbow. It is commonly caused by overuse or repetitive strain on the tendons and muscles that attach to the lateral epicondyle, the bony bump on the outside of the elbow. If you are experiencing tennis elbow, braces […]

Tennis Elbow Exercises and Stretches: A Comprehensive Guide

Tennis elbow, also known as lateral epicondylitis, is a painful condition that affects the outer side of the elbow. It is commonly caused by overuse or repetitive strain on the tendons and muscles that attach to the lateral epicondyle, the bony bump on the outside of the elbow. If you are experiencing tennis elbow, exercises […]