Bản tin bác sĩ

|BẢN TIN BÁC SĨ SỐ 1| CỘT SỐNG SẼ RA SAO KHI GOLFER THỰC HIỆN CÚ SWING?

"Golf là bộ môn phá hủy cột sống, đặc biệt khi thiếu kiến thức. Vì khi chơi, cột sống chỉ xoay vặn về một bên, dẫn tới nguy cơ làm sai lệch đi cấu trúc vốn có của nó" - Bác sĩ Mark Bryan Harrison nhận định.

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành Chiropractic, trị liệu thành công cho hàng ngàn Golfer tại Mỹ, Nhật Bản, Singapore, bác sĩ Mark đã giải thích cơ chế hoạt động của cột sống khi Golfer thực hiện cú swing thường xuyên mà không có sự chăm sóc của Chiropractic.

|BẢN TIN BÁC SĨ SỐ 1| CỘT SỐNG SẼ RA SAO KHI GOLFER THỰC HIỆN CÚ SWING?

"Golf là bộ môn phá hủy cột sống, đặc biệt khi thiếu kiến thức. Vì khi chơi, cột sống chỉ xoay vặn về một bên, dẫn tới nguy cơ làm sai lệch đi cấu trúc vốn có của nó" - Bác sĩ Mark Bryan Harrison nhận định.

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành Chiropractic, trị liệu thành công cho hàng ngàn Golfer tại Mỹ, Nhật Bản, Singapore, bác sĩ Mark đã giải thích cơ chế hoạt động của cột sống khi Golfer thực hiện cú swing thường xuyên mà không có sự chăm sóc của Chiropractic.

|BẢN TIN BÁC SĨ SỐ 1| CỘT SỐNG SẼ RA SAO KHI GOLFER THỰC HIỆN CÚ SWING?

"Golf là bộ môn phá hủy cột sống, đặc biệt khi thiếu kiến thức. Vì khi chơi, cột sống chỉ xoay vặn về một bên, dẫn tới nguy cơ làm sai lệch đi cấu trúc vốn có của nó" - Bác sĩ Mark Bryan Harrison nhận định.

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành Chiropractic, trị liệu thành công cho hàng ngàn Golfer tại Mỹ, Nhật Bản, Singapore, bác sĩ Mark đã giải thích cơ chế hoạt động của cột sống khi Golfer thực hiện cú swing thường xuyên mà không có sự chăm sóc của Chiropractic.

Bước tiến mới trong điều trị thoái hóa khớp gối với phác đồ toàn năng

Kết hợp toàn diện giữa 3 liệu pháp tân tiến nhất: Tiêm khớp gối – Hệ thống công nghệ VLTL từ Mỹ – Trị liệu vận động, phác đồ phục hồi khớp gối độc quyền từ Dr.Allen Chiropractic mang tới hiệu quả vượt trội, kéo dài. ĐA DẠNG PHÁC ĐỒ TIÊM KHỚP GỐI – CHỈ […]

Đau khớp, thoái hóa khớp gối – Đã có giải pháp mới trị bệnh

Khớp gối đau nhức, sưng đỏ, cứng khớp, đi lại khó khăn là những dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm như: thoái hóa khớp gối, viêm khớp, gai khớp gối… Điều trị muộn, sai hướng có thể dẫn tới nguy cơ biến dạng cấu trúc khớp gối, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động của bệnh nhân.

Ca cong vẹo cột sống nặng gây chèn ép tim phổi có chữa được không?

Theo Hội đồng bác sĩ cột sống Hoa Kỳ, độ tuổi “vàng” để tầm soát và điều trị cong vẹo cột sống là từ 6 – 18 tuổi. Trẻ càng nhỏ phát hiện bệnh càng sớm thì tỷ lệ điều trị thành công sẽ càng cao. Và ngược lại, khi càng lớn, cột sống đã hoàn thiện thì việc điều trị bảo tồn sẽ rất phức tạp, hiệu quả có thể không như mong đợi.

Understanding Scoliosis: A Guide to Different Degrees of Curvature

Scoliosis is a medical condition characterized by a sideways curvature of the spine. The degree of the curve can significantly vary from person to person, often defining the treatment approach and prognosis. In this blog post, we will delineate the implications and management strategies associated with various degrees of scoliosis, ranging from a subtle 4-degree […]

Navigating the Complex Landscape of Scoliosis: From Infancy to Adulthood

Scoliosis, a complex spinal condition characterized by a sideways curvature of the spine, manifests in various forms, affecting individuals across different age groups. From infants to adults, the journey of understanding and managing scoliosis involves an in-depth exploration of its different types and potential treatment pathways. In this article, we delve deep into the nuances […]

A Global Perspective on Scoliosis Treatment

Scoliosis, a condition characterized by an abnormal curvature of the spine, presents diverse treatment avenues spanning across various medical traditions and geographical locales. This guide elucidates the different treatments available globally, offering insights into the state-of-the-art methodologies and alternative treatment regimes prevalent in different parts of the world. General Treatment for Scoliosis A broad spectrum […]

A Comprehensive Guide to Scoliosis Treatment

Scoliosis, a medical condition characterized by a sideways curvature of the spine, affects a considerable number of people across different age groups, from juveniles to adults. A diagnosis can lead to many questions, predominantly revolving around the best treatment for scoliosis. In this guide, we shall delve into various facets of scoliosis treatment, highlighting the […]

Can Scoliosis Be Treated? Exploring Paths to Relief and Management

Scoliosis, a condition characterized by a sideways curvature of the spine, often emerges as a primary concern for many individuals globally. Questions like “Can scoliosis be treated?” or “How to cure scoliosis?” frequently arise in the pursuit of understanding and managing this condition effectively. In this article, we aim to explore the various pathways that […]

Navigating Everyday Comfort: Scoliosis and Physiotherapy

Scoliosis, characterized by an abnormal lateral curvature of the spine, demands a multifaceted approach to management, ranging from physical therapy to ergonomic considerations in everyday living. In this piece, we will explore physical therapy treatment of scoliosis and delve into the key features of the best chairs and office chairs suitable for individuals with scoliosis. […]

Finding Comfort in Slumber: A Guide to Sleeping with Scoliosis

Sleeping comfortably can be a challenge for individuals living with scoliosis, a condition characterized by an abnormal curve in the spine. The quest for a good night’s sleep calls for thoughtful considerations ranging from the choice of mattress toppers to the adoption of favorable sleeping positions. In this blog post, we guide you through various […]